Şirketimiz 2005 yılında Aydın ilinde kurulmuştur. Firmamız cam, seramik, kompoze taş ve vitrifiye sektörüne hammadde sağlamaktadır. Kuvarsit ve feldispat (albit) madeni ağırlıklı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.