Hakkımızda


 

Şirketimiz 2005 yılında Aydın ilinde kurulmuştur. Firmamız cam, seramik, kompoze taş ve vitrifiye sektörüne hammadde sağlamaktadır. Kuvarsit ve feldispat madeni ağırlıklı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Hedefimiz ruhsatlarımız dâhilinde yer altı kaynaklarımızı en ekonomik ve maksimum katma değer kazandırarak yurtiçi ve yurtdışı pazara sunmaktır.

Vizyonumuz: Dünya pazarlarını yakından takip ederek, ruhsatımız içerisindeki hammaddeleri işleyip pazarlamak ve yurdumuza döviz girdisi sağlamak. İş güvenlik kurallarına ve çevreye en üst düzeyde dikkat etmek, konusunda uzman teknik kadro ile çalışarak sektörlerde yüksek müşteri memnuniyeti sağlamak.

Misyonumuz: Kendi kendine yeterli, profesyonel, kalıcı, yeniliklere açık, ekonomik ve rasyonel çalışan örgüt yapısı oluşturmak. Uzun yıllar ayakta kalacak işletme modeli kurmak. Yeni iş kolları yaratıp istihdam sağlamak.